Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày quốc khánh 2-9-2022

Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày quốc khánh 2-9-2022

.

File ttài liệu:
vb4-260....pdf

Các Tin khác
- Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày Quốc khánh 2-9-2022 23/08
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX 18/08
- Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX 16/08
- Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo tường rào di tích đình - chùa - phủ thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 16/08
- Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa Phú Giáp, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 16/08
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 85/TB-NHNTTT ngày 01/06/2022 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định) 07/06
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho xe ô tô thanh lý 01/06
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022. 30/05
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021. 12/05
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 12/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022 12/05
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022 12/05