Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

Ngày 14-7-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú toàn Đảng bộ. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể 250 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định
phát biểu khai mạc hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh kết quả ạt được sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Sở VHTTDL Nam Định và khẳng định để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Sở VHTTDL cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các Nghị quyết TW5 (khóa VIII), Nghị quyết TW9 (khóa XI), Nghị quyết của Đảng bộ Sở VHTTDL, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nam Định”. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đại biểu cần xác định việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng của các chi bộ, các đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên Sở VHTTDL Nam Định; yêu cầu chất lượng học tập phải bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề, từ đó vận dụng, liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017


Tại hội nghị các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” qua hình thức băng hình do Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cung cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh 03 nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đặc biệt là ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; qua đó cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020./.

Các Tin khác