Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019

Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019

.

File ttài liệu:
vb3-454.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 10/05
- Kế hoạch Tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động 06/05
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) 22/04
- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 11/03
- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 11/03
- Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 11/03
- Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 06/03
- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 19/02
- Kế hoạch tổ chức hội báo xuân Kỷ Hợi 2019 30/01
- Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 30/01
- Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 02/10
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định 28/09
- Kế hoạch tuyên truyền văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao 14/08
- Quyết định về việc ban hành quy chế văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 08/08
- Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thể dục thể thao 20/07