Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022

Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022

.

File ttài liệu:
1247. KH chinh quyen so va dam bao an ninh mang 01. 11. 2022 So Van Hoa (1).pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 15/10
- Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025 01/10
- Kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng 28/07
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày GĐVN và Tháng HĐQG phòng, chống BLGĐ 25/05
- Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08/04
- Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021 15/03
- Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL 10/03
- Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/03
- Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 22/02
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026. 03/02
- Kế hoạch tổ chức Chợ tết "Một thoáng thành Nam" năm 2021 20/01
- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 20/01
- Kế hoạch Triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan năm 2021. 14/01
- Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 14/01
- Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 14/01