Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 43 năm  Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thông cáo báo chí Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam (21/4); Căn cứ Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/2/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/4/2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018.
Đoàn Kịch nói Nam Định tham gia Liên hoan  sân khấu Kịch nói toàn quốc - 2018
Đoàn Kịch nói Nam Định tham gia Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc - 2018
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định (1958 - 2018)
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định (1958 - 2018)
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018
Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018
Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018
Chương trình nghệ thuật “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”
Chương trình nghệ thuật “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”
Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018
Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018
Triển lãm tranh cổ động “Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”
Triển lãm tranh cổ động “Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”
 Kỷ niệm 45 năm thành lập Đoàn Kịch nói Nam Định  (1972-2017)
Kỷ niệm 45 năm thành lập Đoàn Kịch nói Nam Định (1972-2017)
Chương trình nghệ thuật "Nước Nga trong trái tim tôi" Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Chương trình nghệ thuật "Nước Nga trong trái tim tôi" Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Giao Thủy
Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Giao Thủy
Nhà hát Chèo Nam Định tham gia Cuộc thi tài năng trẻ  diễn viên Sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017
Nhà hát Chèo Nam Định tham gia Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định - Năm 2017
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định - Năm 2017
Thư viện tỉnh Nam Định tham dự Sơ khảo Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2017 khu vực miền Bắc
Thư viện tỉnh Nam Định tham dự Sơ khảo Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2017 khu vực miền Bắc