Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP
Kế hoạch tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Kế hoạch tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 47/CTr-TU ngày 31/5/2024 của Tỉnh uỷ
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 47/CTr-TU ngày 31/5/2024 của Tỉnh uỷ
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ảnh nghệ thuật Nam Định" năm 2024
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ảnh nghệ thuật Nam Định" năm 2024
Kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
Kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định (PII) giai đoạn 2024-2030
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định (PII) giai đoạn 2024-2030
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy"
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy"
Kế hoạch Tổ chức toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa”
Tổ chức toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa”
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024
Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch công tác truyền thông chính sách năm 2024
Kế hoạch công tác truyền thông chính sách năm 2024
Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định năm 2024
Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định năm 2024
Kế hoạch v/v hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024
Kế hoạch v/v hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024
Kế hoạch Tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2024
Kế hoạch Tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2024