Kế hoạch Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Kế hoạch Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Kế hoạch Xuất bản sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định”
Kế hoạch Xuất bản sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định”
V/v phổ biến Kế hoạch của Bộ TTTT về triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”
V/v phổ biến Kế hoạch của Bộ TTTT về triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Văn bản gửi Kế hoạch của Bộ TTTT về việc Triển khai "Năm dữ liệu số Quốc gia"
Văn bản gửi Kế hoạch của Bộ TTTT về việc Triển khai "Năm dữ liệu số Quốc gia"
Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023
Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023
Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023
Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023