Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch Tổ chức giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II - Cúp Agribank năm 2020
Kế hoạch Tổ chức giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II - Cúp Agribank năm 2020
Kế hoạch luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở 2020
Kế hoạch luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở 2020
Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020.
Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020.
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020.
Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 của Sở VHTTDL
Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 của Sở VHTTDL