Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch biên soạn Đề án cơ sở dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch biên soạn Đề án cơ sở dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020
KH đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định
KH đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vụ Bản giai đoạn 2020 – 2030
Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vụ Bản giai đoạn 2020 – 2030
Kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Canh Tý 2020
Kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Canh Tý 2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch