Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch tổ chức giải quần vợt các Câu lạc bộ năm 2019
Kế hoạch tổ chức giải quần vợt các Câu lạc bộ năm 2019
Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (18/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (18/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
Kế hoạch Tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động
Kế hoạch Tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động