Kế hoạch hực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch hực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai 04 mô hình điểm về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Sở VHTTDL
Kế hoạch triển khai 04 mô hình điểm về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Sở VHTTDL
Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố
Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL
Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
KH tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào Năm mới 2024"
KH tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào Năm mới 2024"
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định