Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (18/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (18/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Nam Định năm 2019
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
Kế hoạch Tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động
Kế hoạch Tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019