Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng
Kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày GĐVN và Tháng HĐQG phòng, chống BLGĐ
Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày GĐVN và Tháng HĐQG phòng, chống BLGĐ
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL
Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026.
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026.
Kế hoạch tổ chức Chợ tết "Một thoáng thành Nam" năm 2021
Kế hoạch tổ chức Chợ tết "Một thoáng thành Nam" năm 2021
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
Kế hoạch Triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan năm 2021.
Kế hoạch Triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan năm 2021.
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch