Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch Tổ chức giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II - Cúp Agribank năm 2020
Kế hoạch Tổ chức giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II - Cúp Agribank năm 2020
Kế hoạch luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở 2020
Kế hoạch luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở 2020
Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh