Thông báo V/v Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”
Thông báo V/v Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”
Thông báo V/v đăng tải dự thảo Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn Thị trấn Ngô Đồng, Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ
Thông báo V/v đăng tải dự thảo Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn Thị trấn Ngô Đồng, Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ
V/v tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
V/v tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Thông báo về việc hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2023
Thông báo về việc hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2023
Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Về việc hỗ trợ tuyên truyền LỄ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
Về việc hỗ trợ tuyên truyền LỄ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
V/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
V/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
v/v hỗ trợ tuyên truyền phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022
v/v hỗ trợ tuyên truyền phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022
V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Điều Lệ Giải Kéo co tỉnh Nam Định năm 2022
Điều Lệ Giải Kéo co tỉnh Nam Định năm 2022
V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”
V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9-2022
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9-2022