Hỗ trợ truyền thông, vận động tham gia cuộc thi “Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long” năm 2021
Hỗ trợ truyền thông, vận động tham gia cuộc thi “Giải Sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long” năm 2021
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
Về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
Thông báo về Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng Du lịch Mộc Châu” năm 2021
Thông báo về Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng Du lịch Mộc Châu” năm 2021
Thông báo Về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre
Thông báo Về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre.
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La”
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La”
Thông báo thể lệ cuộc thi ảnh Checkin An Giang với chủ đề "An Giang tôi yêu" trên fanpage Facebook Checkin An Giang năm 2021
Thông báo thể lệ cuộc thi ảnh Checkin An Giang với chủ đề "An Giang tôi yêu" trên fanpage Facebook Checkin An Giang năm 2021
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban BTVĐU, Lãnh đạo Sở về triển khai công tác phòng, chống Covid-19
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban BTVĐU, Lãnh đạo Sở về triển khai công tác phòng, chống Covid-19
Tuyên truyền xử lý vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan công tác phòng, chống Covid-19
Tuyên truyền xử lý vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan công tác phòng, chống Covid-19
Về việc tuyên truyền cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Về việc tuyên truyền cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Thông báo v/v phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Thông báo v/v phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok
Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7/2021)
Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7/2021)