Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19
Thông báo Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam
Thông báo Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác mẫu “Tượng đài Đội quân tóc dài” và ” Tượng Má Kế” năm 2021
Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác mẫu “Tượng đài Đội quân tóc dài” và ” Tượng Má Kế” năm 2021
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
V/v phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
V/v phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông cáo báo chí về thành lập hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định
Thông cáo báo chí về thành lập hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định
Tuyên truyền, triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh NĐ lần thứ VIII
Tuyên truyền, triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh NĐ lần thứ VIII
Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La” năm 2021
Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La” năm 2021
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển lại viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đủ tiêu chuẩn, điều kiện
Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển lại viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đủ tiêu chuẩn, điều kiện
Thông báo kết quả sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo kết quả sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020