Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển lại viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đủ tiêu chuẩn, điều kiện
Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển lại viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đủ tiêu chuẩn, điều kiện
Thông báo kết quả sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo kết quả sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Thông báo kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và ngày hội văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.
Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và ngày hội văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo triệu tập viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo triệu tập viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo triệu tập viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Thông báo triệu tập viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng III lên hạng II năm 2020
Thông báo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ hạng IV lên hạng III
Thông báo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ hạng IV lên hạng III
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịchtừ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịchtừ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
Thông báo kết quả điểm sát hạch kỳ xét đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo kết quả điểm sát hạch kỳ xét đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020
Công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020