Du xuân trên đất Thành Nam
Du xuân trên đất Thành Nam
Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả
Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả
Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018
Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017
Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới
Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết
Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định
Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định
Khai mạc Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017
Khai mạc Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017
                  8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL về thực hiện mục tiêu phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL về thực hiện mục tiêu phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”
Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy