Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuTuyên truyền cổ động trực quan, làm ảnh, gian hàng phục vụ tổ chức phiên chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Quý Mão - 2023 và triển lãm “Thành Nam từ truyền thống đến hiện đại”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuTuyên truyền cổ động trực quan, làm ảnh, gian hàng phục vụ tổ chức phiên chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Quý Mão - 2023 và triển lãm “Thành Nam từ truyền thống đến hiện đại”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề
Thông báo Về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng
Thông báo Về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan tết dương lịch năm 2023
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán công trình Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán công trình Làm mô hình biểu tượng mèo phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in bản đồ du lịch Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in bản đồ du lịch Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in bản đồ du lịch Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in bản đồ du lịch Nam Định