Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II)
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II)
Quyết định Về việc công bố công khai Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 dự án Các hạng mục phục vụ Seagames 31
Quyết định Về việc công bố công khai Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 dự án Các hạng mục phục vụ Seagames 31
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại Trung tâm Văn hóa số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại Trung tâm Văn hóa số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền phục vụ triển lãm "Nam Định in dấu chân Người"
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền phục vụ triển lãm "Nam Định in dấu chân Người"
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023”
Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Lập nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Lập nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề