Quyết định Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý III năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý III năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bày tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam -VITM Hanoi 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bày tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam -VITM Hanoi 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo, giày chạy phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo, giày chạy phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo, giày chạy phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo, giày chạy phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dựng rạp và trang trí tuyên truyền Festival Phở 2024 tại Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dựng rạp và trang trí tuyên truyền Festival Phở 2024 tại Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dựng rạp và trang trí tuyên truyền Festival Phở 2024 tại Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dựng rạp và trang trí tuyên truyền Festival Phở 2024 tại Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Băng rôn, phướn, pano tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024”
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024”
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024