Lĩnh vực Lĩnh vực Du lịch
Tên thủ tục Thủ tục cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mô tả Phòng Quản lý Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu vào hệ thống, trình Lãnh đạo Sở ký danh sách in thẻ, sau đó gửi cho Tổng cục Du lịch. TCDL tiếp nhận thông tin về hướng dẫn viên, in thẻ gửi về Sở VHTTDL
File gắn kèm
Don de nghi cap the huong dan vien du lich.docx
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa..doc