Trình bày 41-60 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Du lịch18. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lĩnh vực Thể thao19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
Lĩnh vực Du lịch19. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Lĩnh vực Văn hoá19. Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Thể thao2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động judo
Lĩnh vực Du lịch2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Văn hoá2. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh Vực Di sản2. Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng2. Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực Thanh tra2. Xử lý đơn tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá20. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Thể thao20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin
Lĩnh vực Du lịch20. Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Lĩnh vực Văn hoá21. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Lĩnh vực Thể thao21. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
Lĩnh vực Du lịch21. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Văn hoá22. Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật
Lĩnh vực Thể thao22. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Du lịch22. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Thể thao23. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí