Trình bày 81-100 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao22. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Thể thao23. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí
Lĩnh vực Thể thao24. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf
Lĩnh vực Thể thao25. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Lĩnh vực Thể thao26. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao
Lĩnh vực Thể thao27. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ
Lĩnh vực Thể thao28. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném
Lĩnh vực Thể thao29. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu
Lĩnh vực Thể thao30. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao
Lĩnh vực Thể thao31. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Lĩnh vực Thể thao32. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
Lĩnh vực Thể thao33. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
Lĩnh vực Thể thao34. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Lĩnh vực Thể thao35. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra2. Xử lý đơn tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra6. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình