Trình bày 101-120 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Văn hoá11. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá12. Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá13. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Lĩnh vực Văn hoá14. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá15. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá16. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá17. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá18. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá19. Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá20. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá21. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Lĩnh vực Văn hoá22. Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật
Lĩnh vực Văn hoá23. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Lĩnh vực Văn hoá24. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc
Lĩnh vực Văn hoá26. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá27. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá28. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá29. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá30. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý
Lĩnh vực Văn hoá31. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý