Trình bày 121-140 trong số 143 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thanh tra9. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Lĩnh vực Thanh tra10. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Văn hoá25. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá26. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá28. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá29. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Văn hoá2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Lĩnh vực Văn hoá3. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
TTHC NỘI VỤThủ tục thi tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lĩnh vực Thanh traGiải quyết tố cáo
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật