Trình bày 101-120 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao1. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.
Lĩnh vực Thể thao2. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức.
Lĩnh vực Thể thao3. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra2. Xử lý đơn tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục giải quyết tố cáo tại tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra7. Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra8. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra9. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Lĩnh vực Thanh tra10. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra2. Xử lý đơn tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục giải quyết tố cáo tại tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra6. Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản
Lĩnh vực Thanh tra7. Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra8. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra9. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình