Trình bày 121-140 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thanh tra10. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Thanh traGiải quyết tố cáo
Lĩnh vực tư pháp6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Lĩnh vực tư pháp7. Thủ tục phục hồi danh dự
Thủ tục hành chínhQuyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát danh mục Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nam Định
Gia đình5. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình6. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình7. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình8. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình9. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình10. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn
TTHC NỘI VỤThủ tục thi tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích