Trình bày 1-20 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Lĩnh vực Du lịch1. Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh
Lĩnh vực Thể thao1. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Gia đình10. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn
Lĩnh vực Văn hoá10. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Trình tự thực hiện:
Lĩnh vực Thanh tra10. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Thanh tra10. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Văn hoá11. Thủ tục đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
Lĩnh vực Thể thao13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao
Lĩnh vực Văn hoá13. Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Lĩnh vực Văn hoá15. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Lĩnh vực Văn hoá16. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Lĩnh vực Văn hoá17. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
Lĩnh vực Thể thao18. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí
Lĩnh vực Văn hoá18. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu