Trình bày 41-60 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Văn hoá28. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Văn hoá29. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Lĩnh vực Thể thao3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí
Lĩnh vực Văn hoá3. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Thể thao3. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá4. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Thể thao4. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Thanh tra4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Gia đình5. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Lĩnh vực Văn hoá5. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Lĩnh vực Thể thao5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục giải quyết tố cáo tại tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục giải quyết tố cáo tại tỉnh
Gia đình6. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực Thể thao6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
Lĩnh vực Văn hoá6. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Lĩnh vực Thanh tra6. Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản
Lĩnh vực tư pháp6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại