Trình bày 101-120 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Văn hoáThủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lĩnh Vực Di sảnThủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Lĩnh vực Văn hoáThủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa