Số/Kí hiệu 429/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
Ngày ban hành 03-03-2020
File gắn kèm
QD cong bo.pdf
Danh muc kem theo.pdf