Số/Kí hiệu 430/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 04-03-2020
File gắn kèm
QD Chuan hoa TTHC VHTTDL (1).pdf
DM Chuan hoa TTHC VHTTDL.pdf