Số/Kí hiệu 30/2020/NĐ-CP
Trích dẫn giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày ban hành 05-03-2020
File gắn kèm
VanBanGoc_30_2020_ND-CP.pdf
nghi dinh 30 ve cong tac van thu nam 2020.docx