Số/Kí hiệu 706/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải
Ngày ban hành 31-03-2020
File gắn kèm
QD CONG BO (SOGT) VHTTDL.pdf
DM CONG BO (SOGT).pdf