Số/Kí hiệu 3/2020/TT-BKHĐT
Trích dẫn Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
Ngày ban hành 08-04-2020
File gắn kèm
2_2020_cvdi2020_3TT_BKHDTsigned_20200408095835315310.pdf