Số/Kí hiệu 1134/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành 14-05-2020
File gắn kèm
QD cong bo DMTTHC ho tro nguoi dan.pdf
Danh muc TTHC kem theo.pdf