Số/Kí hiệu 717/SVHTTDL-PQLDSVH
Trích dẫn V/v đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Ngày ban hành 18-08-2020
File gắn kèm
cv de nghi dang tai danh sach nghe nhan.doc.pdf
Danh sach de nghi dang tai.doc.pdf
bà Duyên.pdf
Bình.pdf
bà duyen thành phố.pdf
bà Lai.pdf
bùi ngọc lâm.pdf
Phạm Thiện Kiểm.pdf
nguyen thi ly.pdf
scan_0001.pdf
Lưu Hải Trường.pdf