Số/Kí hiệu 595/SVHTTDL-QLTDTT
Trích dẫn v/v xây dựng báo cáo theo công văn số 800/TCTDTT-TDTTQC ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao
Ngày ban hành 07-07-2020
File gắn kèm
Cong van bao cao.pdf
CV huong dan tong ket cac noi dung.pdf
De cuong bao cao Chuong trinh voi Bo Cong an.pdf
De cuong bao cao Chuong trinh voi Bo GDDT.pdf
De cuong tong ket Chuong trinh boi.pdf