Số/Kí hiệu 1916/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 04-08-2020
File gắn kèm
QDCB QTNB VHXH3.8.20.pdf
Danh muc TTHC3.8.20.pdf