Số/Kí hiệu 2253/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 10-09-2020
File gắn kèm
QD CBDM DL (05 SUA DOI) VHTTDL.pdf
DMCB DL (05 SUA DOI) VHTTDL.pdf