Số/Kí hiệu 1239/-TCDL
Trích dẫn Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020
Ngày ban hành 14-09-2020
File gắn kèm
200909 Cong van Ngay Du lich The gioi.pdf
200909 Thong diep cua Tong Thu ky UNWTO.pdf