Số/Kí hiệu 1677/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
Ngày ban hành 14-07-2020
File gắn kèm
1677.pdf