Số/Kí hiệu 1998/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
Ngày ban hành 13-08-2020
File gắn kèm
1998.pdf