Số/Kí hiệu 227/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Phê duyệt Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
Ngày ban hành 11-09-2020
File gắn kèm
227.pdf