Số/Kí hiệu 129/NQ-CP
Trích dẫn về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.
Ngày ban hành 11-09-2020
File gắn kèm
129.signed.pdf