Số/Kí hiệu 878/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành 08-10-2020
File gắn kèm
Thong bao ket luan giao ban 9 thang dau nam.pdf