Số/Kí hiệu 884/SVHTTDL-VP
Trích dẫn Về việc Chủ động phòng, chống cơn Bão số 7 năm 2020.
Ngày ban hành 13-10-2020
File gắn kèm
CV Phong chong Bao so 7.pdf