Số/Kí hiệu 118/TB-UBND
Trích dẫn Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09-07-2021
File gắn kèm
Thong bao CCHC nam 2020.pdf
PL III.pdf