Số/Kí hiệu 815/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8-2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 02-08-2021
File gắn kèm
Thong bao ket luan tai hoi nghi giao ban thang 8-2021.pdf