Số/Kí hiệu 1681/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 09-08-2021
File gắn kèm
quyet dinh TTHC 1681.pdf